Archived News

מנכ"ל אלווריון ושורת בכירים פוטרו מהחברה

המנכ"ל גיורא לוי: "פוטרתי כי סירבתי לתוכניות ארגון מחדש". החברה: "הפיטורים – בשל כישלון ביצועי"

לקריאת הכתבה המלאה