Archived News

סופטבנק השלימה את רכישת ARM תמורת 31 מיליארד דולר

ARM הבריטית תמשיך לפעול כחטיבה עצמאית, אך החברות ימזגו את המערכות הפיננסיות שלהן. הרכישה משלימה את המהפך של סופטבנק מחברת תקשורת והפצת סמארטפונים לאחת מחברות הטכנולוגיה והאחזקות המרכזיות בעולם.

לקריאת כתבת המקור