Archived News

איך הופכים את מדינת ישראל לאפל של העולם?

עלינו להכשיר את מספר העובדים הרצוי לתעשיית הטכנולוגיה תוך שמירה על איכותם, בד בבד עם הכנסת מעגלים נוספים כמו ערבים וחרדים. במקביל יש לבטל את ההבחנה בין תעשיות עתירות ידע לתעשיות מסורתיות.

לקריאת כתבת המקור