חדשות ישראל

סיוה מדווחת על זינוק בהכנסות וברווח

CEVA2015logo8060

במהלך הרבעון סופקו 352 מיליון שבבים מבוססי סיוה.

.

.

ספקית טכנולוגיות העיבוד והקישוריות סיוה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2017, שהסתיים ב-31 במרץ.

הכנסות החברה ברבעון הראשון גדלו ב-29% לעומת הרבעון המקביל לשיא של 21.3 מיליון דולר. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-10% לעומת הרבעון המקביל והגיעו לשיא של 9.5 מיליון דולר, כ-45% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-50% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-11.8 מיליון דולר, כ-55% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון גדל ל-92% מהמחזור, לעומת 90% מהמחזור ברבעון המקביל. הרווח התפעולי על בסיס GAAP גדל ב-139% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-4.3 מיליון דולר. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP גדלו ב-128% וב-111% והסתכמו ב-4.1 מיליון דולר וב-19 סנט, בהתאמה.

הרווח המתואם למניה: 28 סנט

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים והוצאות הקשורות לרכישת RivieraWaves, גדל הרווח התפעולי ב-83% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-6.6 מיליון דולר, כ-31% מהמחזור. הרווח הנקי המתואם גדל ב-77% ל-6.3 מיליון דולר, ואילו הרווח המתואם למניה גדל ב-65% והסתכם ב-28 סנט.
תזרים המזומנים התפעולי של סיוה ברבעון הראשון הסתכם ב-6.3 מיליון דולר, וקופת המזומנים, הבטוחות הסחירות והפיקדונות הבנקאיים של החברה גדלה בסוף הרבעון לכ-164 מיליון דולר.

11 הסכמים חדשים ברבעון

במהלך הרבעון הראשון חתמה סיוה על 11 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 8 מההסכמים היו לאספקת טכנולוגיות לעיבוד אותות עבור תחנות בסיס סלולריות בדור 5, מערכות נהיגה חכמות, מצלמות מעקב, סמארטפונים, והתקני בית חכם; ו-3 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות בלוטות' המיועדות למוצרי IoT. מתוך 11 ההסכמים שנחתמו, 4 היו עם לקוחות חדשים. בפילוח גיאוגרפי, 5 מתוך 11 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, הסכם אחד עם לקוח בארה"ב, הסכם אחד באירופה ו-4 הסכמים עם לקוחות באסיה-פסיפיק.

הכנסות שיא 5 רבעונים רצופים

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: "התוצאות בתחום הסכמי הרישוי היו הטובות בתולדות החברה, וסייעו לנו להשיג הכנסות שיא זה הרבעון החמישי ברציפות. הגדלנו משמעותית גם את צבר ההזמנות, המחזק את ביטחוננו בהשגת יעד ההכנסות השנתי בתחום הסכמי הרישוי. הביקוש החזק לטכנולוגיות הייחודיות שלנו נמשך, בהן שימושים שונים לדור 5, ראייה ממוחשבת, רשתות נוירוניות וקישוריות – הצפויות לגוון ולהגדיל את ההכנסות מתמלוגים בשנים הבאות".

גידול של 50% בתמלוגים

סמנכ"ל הכספים של סיוה, יניב אריאלי, הוסיף: "בנוסף להכנסות השיא מהסכמי רישוי, מספר השבבים מבוססי סיוה שסיפקו לקוחותינו במהלך הרבעון הגיע לשיא של 352 מיליון - ותרם לגידול של 50% בהכנסות מתמלוגים בהשוואה לרבעון המקביל. המשכנו לחזק את מאזן החברה, וקופת המזומנים, הבטוחות הסחירות והפיקדונות הבנקאיים שלנו גדלה לכ-164 מיליון דולר, ללא חוב".

מערכת SemIsrael