Silicon IP

Imagination מנסה להנמיך להבות בסכסוך עם אפל

apple 80 60

החברה פרסמה שהיא נכנסת לתהליך פתרון סכסוכים מובנה במטרה לנסות ולהגיע להסכם עם אפל.

.

.

כזכור, לפני מספר שבועות, הודיעה אפל לחברת Imagination שתפסיק להשתמש ב-IP של החברה, בתוך כשנה וחצי. הודעתה של אפל, המהווה את הלקוח העיקרי של Imagination (כ-50% מהכנסות החברה), ריסקה את מניית החברה.

בתוך כך טוענת Imagination כי משמעות הפסקת השימוש ב-IP שלה יצריך, לדעתה, הפרה של קניין רוחני והפרה של הסכמי סודיות הקיימים בינה לבין אפל. מכאן היה נראה שהדרך למשבר משפטי קצרה מאד.

כעת הודיעה Imagination על נסיון לפתרון המשבר, עפ"י התהליך המוגדר בהסכם הרישוי בין החברות.

מערכת SemIsrael