חדשות ישראל

נובה מדווחת על עלייה של 60% בהכנסות

nova logo80 60

הכנסות שיא רבעוניות של 54.4 מיליון דולר, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 60% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, מעל טווח תחזיות החברה להכנסות של 50-54 מיליון דולר.

.

.

נובה, ספקית מובילה של פתרונות מדידה לבקרת תהליכים מתקדמת בתעשיית המוליכים למחצה, דיווחה היום על תוצאות הרבעון הראשון של 2017, שהסתיים ב-31 במרץ 2017.

נקודות עיקריות לרבעון הראשון 2017:

הכנסות שיא רבעוניות של 54.4 מיליון דולר, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 60% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, מעל טווח תחזיות החברה להכנסות של 50-54 מיליון דולר.

רווח נקי במונחי GAAP בסך של 13.4 מיליון דולר, או 48 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 60% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 336% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, ומעל טווח תחזיות החברה לרווח של 31-39 סנט למניה.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך של 14.1 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 212% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, ומעל טווח תחזיות החברה לרווח של 37-45 סנט למניה.

הכנסות שיא רבעוניות מפתרונות מטרולוגיה משולבים.

הזמנות שיא רבעוניות מיצרני זיכרונות מתקדמים - 3D-NAND (שבבי זיכרונות תלת ממדיים).

הערות ההנהלה

"נובה המשיכה להציג ביצועים טובים גם ברבעון זה, עם שיאים עסקיים ופיננסיים חדשים, המשקפים את היכולת התחרותית הגוברת שלנו במגוון פלחי השוק אותם אנו משרתים", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "הביקוש הגובר עבור הערך המוסף הייחודי שמוצרינו מספקים הופך להיות גורם מפתח במעבר של לקוחותינו למוצרים המתקדמים ביותר, ואפשר לנו להשיג את אבני-הדרך יוצאות הדופן הללו. ההתחלה החזקה של שנת 2017, ביחד עם תחזיותינו לרבעון השני, תומכות בציפיות שלנו לשנה חזקה נוספת, שבה נמשיך ליישם בהצלחה את תכניות הצמיחה של החברה, תוך הרחבת מיצובנו התחרותי בקרב יצרני שבבים מובילים."

תוצאות הרבעון הראשון 2017

ההכנסות עבור הרבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו ב-54.4 מיליון דולר, עלייה של 8% בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי 2016, ועלייה של 60% בהשוואה להכנסות הרבעון הראשון של 2016.
שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-60%, בהשוואה לשיעור של 56% ברבעון הרביעי 2016, ושל 54% ברבעון הראשון של שנת 2016.
הוצאות תפעוליות הסתכמו לסך של 17.7 מיליון דולר. זאת בהשוואה ל-17.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016 ול-15.7 מיליון דולר ברבעון הראשון 2016.
הרווח הנקי במונחי GAAP הסתכם ל-13.4 מיליון דולר, או 48 סנט למניה בדילול מלא. זאת בהשוואה ל-8.4 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2016. החברה דיווחה על רווח נקי של 2.9 מיליון דולר, או 11 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2016.
הרווח הנקי במונחי Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה, התאמות נטו של נכסי מס נדחים והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הסתכם ל-14.1 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 11.7 מיליון דולר, או 42 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2016, ובהשוואה לרווח נקי של 4.5 מיליון דולר, או 16 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2016.
נכון ל-31 במרץ 2017 היו בקופת החברה מזומנים בהיקף של 115.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 91.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016.

מערכת SemIsrael