Archived News

התוכנית של Nvidia: לגדל את הדור הבא של מתכנתי הבינה המלאכותית

החברה מתכננת להכשיר בשנה הקרובה 100 אלף מפתחים במסגרת תוכנית הכשרות בתחומי למידת המכונה. בנוסף, תציע ערכות הדרכה למוסדות אקדמיים בשיתוף פייסבוק ואוניברסיטת סטנפורד. הרעיון: להרגיל אנשים לבסס קוד על השבבים שלה.

לקריאת כתבת המקור