Archived News

בלי ידיים: "לנהוג בעצמך יהיה לא חוקי"

דני שפירו, מנהל תחום הרכב האוטונומי ב-Nvidia, סבור שהעתיד טמון באינטגרציה עם מכוניות אחרות ובאיסוף מידע על המתרחש מחוץ לאוטו. מה הוא עונה למי שחושב שמכוניות חכמות הן סתם גימיק של תעשיית הרכב?

לקריאת כתבת המקור