Silicon IP

למכירה - Imagination

imagination8060

החברה החלה בתהליך מכירה של הקבוצה כולה.

.

חברת Imagination, הנתונה בקשיים גדולים לאחרונה, בעיקר לנוכח נטישת הלקוחה העיקרי שלה - חברת אפל, מודיעה על תחילת תהליך מכירה של הקבוצה כולה.

עד עתה חיפשה Imagination קונים לחטיבת MIPS ולעסקי Ensigma, אך כעת, כאמור, מודיעה החברה על חיפוש קונים לקבוצה כולה.

מערכת SemIsrael