Silicon IP

חברת Rambus מחפשת רוכש

Rambus Logo8060

החברה עובדת עם יועץ פיננסי לבחינת אפשרות מכירת החברה.

 

חברת Rambus, חברת IP בתחום הזכרונות, ובנוסף חברת fabless, בוחנת אפשרות למכירת החברה, כך פורסם בבלומברג.

לחברת Rambus הסטוריה ארוכה בתחום תביעות הפטנטים, כולל מול חברות הזכרונות הגדולות בעולם.

תחום הרישוי העיקרי של החברה הינו ה-DDR. לחברה למעלה מ-2,500 פטנטים.

מערכת סמישראל