FAB

עליה משמעותית בהשקעות ביצור שבבים

Growth 80 60

דו"ח מעודכן מצביע על עליה חדה של 10.2% ברמת ההשקעות העולמית בשנת 2017.

 

רמת ההשקעות העולמית ביצור שבבים תעמוד בשנת 2017 על סך של 77.7 מיליארד דולר, עליה של 10.2% לעומת שנת 2016, כך עפ"י דו"ח מעודכן של חברת גרטנר.
הסיבה העיקרית היא דרישה גבוהה ליצור זכרונות.

לגבי השנים הקרובות, החברה צופה חוסר צמיחה ב-2018 ולאחר מכך ירידה בשנים 2019 ו-2020.

מערכת סמישראל