Silicon IP

סיוה מדווחת - ירידה של 20% בתמלוגים

downgraph8060

לצד הירידה הצפויה בתמלוגי הרבעון הראשון בשל החולשה בשוק הסמארטפונים, גדלו התמלוגים משווקים אחרים ב-22% בהשוואה לרבעון.

ספקית טכנולוגיות עיבוד האותות והבינה המלאכותית סיוה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019, שהסתיים ב-31 במרץ. הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-17 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 3% לעומת הרבעון המקביל. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-9% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-11 מיליון דולר, כ-65% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים ירדו ב-20% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-6 מיליון דולר, כ-35% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם ב-89% מהמחזור, לעומת 90% מהמחזור ברבעון המקביל. ההפסד הנקי וההפסד המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-2.3 מיליון דולר וב-10 סנט, בהשוואה להפסד של 2.2 מיליון דולר ו-10 סנט ברבעון המקביל.

8 הסכמים בשווקים חדשים

במהלך הרבעון הראשון חתמה סיוה על 8 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 3 היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים מבוססי חיישנים חכמים, ו-5 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. כל ההסכמים שנחתמו היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים בשווקים חדשים שאינם בתחום התקשורת הסלולרית לסמארטפונים, ו-4 היו עם לקוחות חדשים. ההסכמים נחתמו עם יצרן רכב המתכנן ליישם טכנולוגיית בינה מלאכותית במכוניות אוטונומיות, יצרני שבבים לתחנות בסיס סלולריות דור 5 וכן תחנות בסיס קטנות, תקשורת סלולרית בין כלי רכב ותשתיות תחבורה (V2X), אוזניות בלוטות', דיבוריות חכמות, ומגוון מכשירי IoT.  בפילוח גיאוגרפי, 3 מתוך 8 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, הסכם אחד עם לקוח בארה"ב, הסכם אחד באירופה, ו-3 הסכמים עם לקוחות באסיה-פסיפיק, כולל יפן.

מערכת SemIsrael