Archived News

עיכובים בהרחבת המפעל של אינטל בקרית גת

בשבוע האחרון הגיעו למערכת "כלכליסט" עדויות של קבלני המשנה העובדים עם החברה, שכבר החלו לעבוד על הפרויקט - וכעת מדווחים על האטה משמעותית בקידומו; על פי חלק מהעדויות, חלק מקבלני המשנה אף פוטרו. אינטל: "כל השקעה מבוצעת בשלבים ותמיד ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים עסקיים, כלכליים ואחרים".

לקריאת כתבת המקור