Silicon IP

סיוה עוקפת התחזיות ברבעון השלישי

CEVA2015logo8060

סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 10% בהכנסות ל-23.5 מיליון דולר, ורווח מתואם של 22 סנט למניה.

ספקית טכנולוגיות הקישוריות האלחוטית והחישה החכמה סיוה (נאסד"ק: CEVA), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019, שהסתיים ב-30 בספטמבר. הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו ב-10% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-23.5 מיליון דולר. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-15% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-11.3 מיליון דולר, כ-48% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-5% לעומת הרבעון המקביל וב-61% לעומת הרבעון הקודם והסתכמו ב-12.2 מיליון דולר, כ-52% מסך ההכנסות.

5 סנט מעל התחזיות

הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-0.8 מיליון דולר וב-3 סנט, בהתאמה. זאת, לעומת רווח נקי ורווח מדולל למניה של 2.5 מיליון דולר ו-11 סנט ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון השלישי כלל הטבת מס בסך של כ-1 מיליון דולר כתוצאה מהשלמת ביקורת מס.

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים והוצאות הקשורות לרכישות, ירד הרווח הנקי המתואם ב-2% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-5.1 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הסתכם ב-22 סנט, 5 סנט מעל תחזיות האנליסטים.

בסיס הלקוחות מתרחב

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: "התוצאות החזקות ברבעון השלישי נבעו מביצועים מצוינים בתחום הסכמי הרישוי ומעליית מדרגה משמעותית בהכנסות מתמלוגים. בסיס לקוחותינו ממשיך להתרחב, ובמהלך הרבעון חתמנו על הסכמים מקיפים ואסטרטגיים עם יצרנים מובילים בתחומי מערכות עזר מתקדמות לנהיגה, מכשירי שמיעה וקישוריות סלולרית למוצרי IoT".

ורטהייזר הוסיף: "הגידול בהכנסות מתמלוגים משקף את המומנטום החיובי הן בשוק התקשורת הסלולרית לסמארטפונים והן בשווקים האחרים. בשוק התקשורת הסלולרית לסמארטפונים, נהנו לקוחותינו מהשקת דגמי פרימיום, לצד גידול בנתח השוק בפלח המכשירים הזולים. בשווקים האחרים, החדשים יותר עבורנו, נמשכה מגמת הצמיחה והשגנו שיא רבעוני הן בהכנסות מתמלוגים והן במספר המוצרים שסופקו, שהגיע ל-123 מיליון. כמו-כן, נרשמה תרומה ראשונה מפעילות היתוך החיישנים של Hillcrest Labs, שרכשנו לאחרונה".

מערכת SemIsrael