שוק + פיננסי

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי

towerlogo80 60

מציגה גידול רבעוני במכירות, ברווח הגולמי והתפעולי.

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנאסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2019 שהסתיים ביום 30 ספטמבר, 2019.

תוצאות הרבעון השלישי של 2019:

מכירות הרבעון השלישי של 2019 הסתכמו בסך 312 מיליון דולר, בהשוואה למכירות בסך 306 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, המשקפות צמיחה אורגנית של 4% (צמיחה אורגנית מוגדרת כעלייה במכירות לכל לקוחות החברה בנטרול פנסוניק ו-מקסים). מכירות הרבעון השלישי של 2019 משקפות צמיחה אורגנית של 11% בהשוואה למכירות בסך 323 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2018.

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בסך 58 מיליון דולר ו- 23 מיליון דולר, בהתאמה, עלייה של 5 מיליון דולר בהשוואה לרווח הגולמי והתפעולי בסך 53 מיליון דולר ו- 18 מיליון דולר, בהתאמה, שנרשם ברבעון השני של שנת 2019.

ה EBITDA לרבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמה ב- 75 מיליון דולר, עלייה של 5 מיליון דולר בהשוואה ל- 70 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2019.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב -22 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך $0.21, בהשוואה לרווח נקי בסך 21 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך $0.20 ברבעון השני של 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב- 73 מיליון דולר, בהשוואה ל- 72 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 ובהשוואה ל- 69 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018. במהלך הרבעון השלישי של 2019, השקיעה החברה סך של 43 מיליון דולר, נטו ברכוש קבוע , ושילמה סך של 6 מיליון דולר עבור פירעון חובות.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר, 2019 הגיע לסכום שיא של 1.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 1.24 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2018 ומהוה 69% מסך הנכסים במאזן.

תחזית

טאואר-ג'אז צופה שהמכירות ברבעון הרביעי של שנת 2019, יסתכמו בסך 312 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "בנוסף לעובדה שדיווחנו על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, התקדמנו משמעותית במספר חזיתות שונות - הן פעילויות שמקדמות את אסטרטגיית הצמיחה שלנו וכן בכל אחת מהחטיבות העסקיות. הישגים אלו כוללים חוזים עבור חיישני תצוגה ומיקרו-תצוגה תעשייתיים מתקדמים בפלטפורמת ה-300 מ"מ, הכשרת פלטפורמת ה-SiPho (סיליקון פוטוניקס) עבור לקוחות מובילים, המשך הכשרת תהליכים בטכנולוגית ה-RFSOI וכן המשך פעילות ופיתוח של ה-back side illumination עבור חיישני תמונה בטכנולוגיות מתקדמות של 300 מ"מ ו-200 מ"מ. הישגים אלה צפויים להניב פירות במהלך שנת 2020 ובשנים שלאחר מכן. התוכנית להרחבת כושר הייצור במפעל ה-300 מ"מ ביפן מתקדמת כמתוכנן ובנוסף החלטנו להוסיף כושר ייצור עבור תהליכים ייחודיים של BSI ובפרט BSI stacked wafer . אנחנו מצפים לשנת 2020, במהלכה כושר הייצור צפוי לעלות ויחד עם הפעילויות העסקיות שציינו לעיל ופעילויות נוספות שצפויות להתממש להביא לגידול במדדים הפיננסיים."

מערכת SemIsrael