Silicon IP

צפי לזינוק בביקוש לארכיטקטורת RISC-V

RISC V 8060

דו"ח חדש של חברת Semico מצביע על פוטנציאל אדיר עבור ארכיטקטורה זו.

ארכיטקטורת RISC-V היא "הדבר הבא" כך עפ"י דו"ח חדש של חברת המחקר Semico.

עפ"י הדו"ח החדש - מדובר בצפי לצריכה של למעלה מ-62 מיליארד ליבות עד שנת 2025 (!), כשעיקר הצריכה מגיעה מהשוק התעשייתי.

צמיחה זו מאופיינת ב- CAGR דמיוני כמעט של כמעט 150 אחוז בין השנים 2018 ו-2025.

מערכת SemIsrael