חדשות ישראל

נובה מדווחת על הרבעון הטוב בתולדותיה

NOVA 2019 8060

הכנסות רבעוניות בסך 64.6 מיליון דולר, מעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 56-62 מיליון דולר.

נובה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2019 כולה.

נקודות עיקריות לרבעון הרביעי 2019

הכנסות רבעוניות בסך 64.6 מיליון דולר, מעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 56-62 מיליון דולר.

רווח נקי על בסיס GAAP בסך 12.4 מיליון דולר או 43 סנט למניה בדילול מלא, מעל טווח תחזית החברה לרווח שבין 32-42 סנט למניה.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 14.6 מיליון דולר או 51 סנט למניה בדילול מלא, מעל טווח תחזית החברה לרווח שבין 40-50 סנט למניה.

האצת אספקות ליצרן שבבים מוביל לתמיכה בתהליכי הייצור המתקדמים ביותר.

קבלת הזמנות ראשונות לפלטפורמה החדשה למדידות אופטיות, פלטפורמת ה- NovaPRISM™.

נקודות עיקריות לשנת 2019

הכנסות שנתיות של 224.9 מיליון דולר

רווח נקי על בסיס GAAP בסך 35.2 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה בדילול מלא.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 45.5 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה בדילול מלא.

תמהיל הכנסות מאוזן. Foundry ו-Memory תרמו כ-50% כל אחד להכנסות ממוצרים.

הערות ההנהלה

"נובה דיווחה תוצאות חזקות לרבעון הרביעי, המשקפות את הערך המשמעותי שסל המוצרים הייחודי שלנו תורם ללקוחות. הביצועים הטובים שלנו ברבעון הובילו להכנסות ורווחים שעקפו את תחזיות החברה ודחפו את הכנסות החברה לשיא חדש". ציין איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "זהו סיום מצוין לשנה תנודתית, בה המשכנו לחזק את המיצוב שלנו ולהרחיב את סל המוצרים הייחודי שלנו, על מנת לתמוך בתוכנית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה. עם כניסתנו לשנה החדשה, אנו נלהבים ממגוון האפשרויות בשוק הנובעות מהשיפורים הטכנולוגים הרבים שלקוחותינו מטמיעים. לאור ההשקעה המשמעותית שלנו בפיתוח מוצרים חדשים, אנו מאמינים כי נובה ממוצבת היטב ליהנות מהזדמנויות אלו ב-2020".

מערכת SemIsrael