Silicon IP

סיוה עקפה את התחזיות ברבעון ה-4

Growth 80 60

במהלך הרבעון חתמה החברה על 21 הסכמי רישוי חדשים, בהם הסכם עם יצרן סמארטפונים גדול; מספר המוצרים מבוססי סיוה גדל ב-45% לשיא רבעוני של 360 מיליון.

ספקית טכנולוגיות הקישוריות האלחוטית והחישה החכמה סיוה (נאסד"ק: CEVA), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת הכספים 2019, שהסתיימו ב-31 בדצמבר. הכנסות החברה ברבעון הרביעי גדלו ב-32% לעומת הרבעון המקביל לשיא של 28.3 מיליון דולר. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-40% לעומת הרבעון המקביל והגיעו לשיא של 14.8 מיליון דולר, כ-52% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-24% לעומת הרבעון המקביל לשיא של 13.5 מיליון דולר, כ-48% מסך ההכנסות.

8 סנט מעל התחזיות

הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP גדלו ב-33% וב-40% והסתכמו ב-3.1 מיליון דולר וב-14 סנט, בהתאמה. בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים והוצאות הקשורות לרכישות, גדל הרווח הנקי המתואם ב-29% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-6.8 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה גדל ב-30% והסתכם ב-30 סנט, 8 סנט מעל תחזיות האנליסטים.

21 הסכמים חדשים

במהלך הרבעון הרביעי חתמה סיוה על 21 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 6 הסכמים היו לאספקת טכנולוגיות בתחום החישה החכמה ו-15 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. 10 מההסכמים שנחתמו היו עם לקוחות חדשים.

ההסכמים נחתמו עם יצרנים בשווקי התקשורת הסלולרית דור 5 לתחנות בסיס, סמארטפונים ומכשירי IoT סלולריים; הבינה המלאכותית והראייה הממוחשבת למוצרי אלקטרוניקה, מערכות מעקב ורכב; האודיו וקישוריות בלוטות' לאוזניות סטריאו אלחוטיות; חיישני תנועה לטלוויזיות חכמות ומחשבים; וקישוריות בלוטות' ו-Wi-Fi למגוון מכשירי IoT.

בפילוח גיאוגרפי, 10 מתוך 21 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, 5 בארה"ב, 2 באירופה, ו-4 עם לקוחות באסיה-פסיפיק, כולל יפן.

ההכנסות ב-2019: 87 מיליון דולר

בהתייחס ל-2019 כולה, גדלו הכנסות סיוה ב-12% ל-87.2 מיליון דולר. ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-18% לשיא של 47.9 מיליון דולר, וההכנסות מתמלוגים גדלו ב-5% ל-39.3 מיליון דולר. השורה התחתונה על בסיס GAAP ב-2019 הסתכמה באיזון, לעומת רווח נקי של 0.6 מיליון דולר ורווח של 3 סנט למניה ב-2018.

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים, הוצאות הקשורות לרכישות ושערוך השקעה בחברה אחרת, גדל הרווח הנקי ב-2019 ב-10% ל-13.4 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה גדל ב-11% והסתכם ב-59 סנט.

רבעון שיא

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: "אנו מרוצים מאוד מהתוצאות המצוינות ברבעון הרביעי, בו קבענו שיאים חדשים בהסכמי הרישוי ובתמלוגים. השגנו 21 הסכמי רישוי חדשים שהניבו הכנסות שיא של 14.8 מיליון דולר, כולל הסכם אסטרטגי לאספקת מעבד אותות ליצרן סמארטפונים גדול מאוד עבור פיתוח פנימי של מודם סלולרי. בתמלוגים, ההכנסות הגיעו לשיא רבעוני של 13.5 מיליון דולר, הודות להשקת סמארטפונים חדשים ומגוון מוצרים בשווקים נוספים".

מערכת SemIsrael