FAB

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאותיה הכספיות

Tower 2020 white 8060


מציגה צמיחה אורגנית במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.


טאואר סמיקונדקטור, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 שהסתיים ביום 31 במרץ, 2020.

תוצאות הרבעון הראשון של 2020

מכירות הרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב-300 מיליון דולר ומשקפות צמיחה אורגנית של 10% בהשוואה למכירות הרבעון הראשון של 2019 (מכירות אורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה, למעט פנסוניק ומקסים, שמהם ניקנו המפעלים ביפן ובסן-אנטוניו, בהתאמה ושאיתם יש לחברה הסכמי ייצור מובטחים ארוכי טווח).

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו ב-53 מיליון דולר ו-16מיליון דולר, בהתאמה. הצמיחה האורגנית במכירות בשיעור של 10% וצעדי התייעלות שבהם נקטה החברה איפשרו לחברה לפצות על 55% מהשפעת הירידה במכירות לפנסוניק (הנובעת מתנאי ההסכם המחייב בין החברות) על הרווח הגולמי והתפעולי. ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2020 הסתכמה ב-73 מיליון דולר והרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-17 מיליון דולר, המשקף רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.16.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-68 מיליון דולר. במהלך הרבעון הראשון של 2020 השקיעה החברה ברכוש קבוע סך של 63 מיליון דולר, הכולל תשלומים עבור השקעה בציוד הייצור שהגיע למפעלה המתקדם של החברה ביפן המייצר בטכנולוגיית ה-300 מ"מ, על פי תכנית הרחבת כושר הייצור בו עליה הודיעה החברה בעבר על מנת לענות על צרכי הלקוחות הגדלים, עם צפי התחלת ייצור כבר ברבעון השלישי השנה. בנוסף, ברבעון הראשון של 2020 החזירה החברה חובות בסך של 24 מיליון דולר.

ההון העצמי ליום 31 במרץ, 2020 הגיע לסכום שיא של 1.36 מיליארד דולר, המהווה 70% מסך הנכסים במאזן.

תחזית

טאואר סמיקונדקטור מספקת תחזית מכירות לרבעון השני של שנת 2020 של 310 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "התחלנו את שנת 2020 עם מגפה עולמית שהשפיעה במהירות על הסביבה הכלכלית והעסקית בכל העולם. וירוס הקורונה יצר אתגרים חדשים אשר אילצו את העולם ואותנו לשנות את אורחות החיים וכמו כן גם לשנות ולהתאים את אופן ומתכונת העבודה שלנו. לאורך כל התקופה הזו, פעלנו ואנו ממשיכים לפעול באופן פרואקטיבי בכל התחומים לשם שמירה על בריאות עובדי החברה, ניהול שרשרת האספקה, התפעול והייצור, והתקשורת השוטפת עם לקוחותינו, בכדי לתת מענה הולם לצרכים המשתנים בעת הזו תוך מתן פתרונות טכנולוגיים ויכולות ייצור לטווח הקצר והארוך כמענה לדרישות לקוחותינו."

אלוואנגר הוסיף, "התחזיות המעודכנות מלקוחותינו ממשיכות להראות צמיחה תוספתית בכל אחד מהרבעונים בהמשך השנה. כחברה גלובלית חזקה ומנוסה, עם בסיס עובדים יוצא דופן הכולל עובדים מוכשרים ומסורים, אנו נשארים מחויבים לשותפות העסקית עם לקוחותינו, למען השגת צמיחה משותפת בטווח הארוך, תוך מתן מענה מלא לכל אתגרי הטווח הקצר".

מערכת SemIsrael