ראשי

נובה עקפה את התחזיות לרבעון הראשון של 2020‎

NOVA 2019 8060

הכנסות רבעוניות בסך 61.0 מיליון דולר, מעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 50-60 מיליון דולר.


נובה דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2020.

נקודות עיקריות לרבעון הראשון 2020

- הכנסות רבעוניות בסך 61.0 מיליון דולר, מעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 50-60 מיליון דולר.

- רווח נקי על בסיס GAAP בסך 11.7 מיליון דולר או 41 סנט למניה בדילול מלא, מעל טווח תחזית החברה לרווח שבין 18-34 סנט למניה.

- רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 13.5 מיליון דולר או 47 סנט למניה בדילול מלא, מעל טווח תחזית החברה לרווח שבין 26-42 סנט למניה.

- תמהיל הכנסות מאוזן בין הכנסות מ- Logic/Foundry להכנסות מזיכרונות.

- פתרונות המדידה האופטיים של נובה נבחרו על ידי יצרן שבבים בינלאומי מוביל עבור אתרי ייצור השבבים שלו בעולם. הכרה בהכנסות ראשונות החלה ברבעון הראשון של 2020.

הערות ההנהלה

"נובה הציגה ביצועים טובים ברבעון זה עם הכנסות ורווח מעבר לתחזיות. התוצאות הפיננסיות ממחישות את יכולות הביצוע שלנו, כמו גם את המודל התפעולי הגמיש שלנו, המאפשר לנו להסתגל במהירות לתנאי אי-ודאות בשוק." ציין איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "מתחילת ההתפשטות הגלובלית של 19-COVID , אנו ממשיכים להתמקד בבריאות, בטיחות ורווחת העובדים והשותפים העסקיים שלנו. על אף שהשוק עדיין אינו יציב, נקטנו באמצעים הנדרשים על מנת להגן על קווי הייצור ושרשרת האספקה שלנו, כדי להבטיח את ההמשכיות העסקית לאורך השנה".

תחזית ההנהלה לרבעון השני 2020

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון השני 2020, שיסתיים ב-30 ביוני 2020. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

- הכנסות בטווח של 58-66 מיליון דולר

- רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 29-43 סנט

- רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 37-51 סנט

תוצאות כספיות לרבעון הראשון 2020

ההכנסות ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו ב-61.0 מיליון דולר, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019, ועליה של 8% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 עמד על 56%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי

של 54% ברבעון הרביעי של 2019, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 56% ברבעון הראשון של 2019.

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמו ב-21.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, ובהשוואה ל-22.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-11.7 מיליון דולר, או 41 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 12.4 מיליון דולר, או 43 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2019, ובהשוואה לרווח נקי של 7.8 מיליון דולר, או 27 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2019.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות לטווח ארוך והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-13.5 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 14.6 מיליון דולר, או 51 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2019, ובהשוואה לרווח נקי של 10.4 מיליון דולר, או 37 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2019.

מערכת SemIsrael