FAB

אינטל שוקלת להעביר יצור שבבים מתקדמים לספק חיצוני

intellogo8060

החברה מתקשה להשלים את תהליך פיתוח הייצור ב- 7nm בלו"ז תחרותי.


מנכ"ל אינטל, בוב סוואן, מנחית הודעה דרמטית במפגש אנליסטים לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני של החברה.

המנכ"ל דיווח על קשיים משמעותיים של החברה, בהשלמת פיתוח תהליך היצור ב- 7nm באופן תחרותי, וכי לוח הזמנים המשוער זז לשנת 2022.

בעקבות כל, הוסיף המנכ"ל, אינטל שוקלת להעביר את יצור שבביה המתקדמים לספק חיצוני.

דבריו אלה, ריסקו את מניית אינטל בכ-15%.

להצהרה זו משמעויות רבות, ובמיוחד לתעשיית השבבים הישראלית, הנסמכת רבות על פעילותה של אינטל בישראל, בתחומי הפיתוח והייצור.

מערכת SemIsrael