ראשי

נובה מדווחת על עלייה בהכנסות וברווחי הרבעון השני 2020‎

NOVA 2019 8060

נובה מציגה עלייה בהכנסות ורווחי הרבעון השני 2020: "למרות אי הודאות בשווקים, אנחנו ממשיכים להיות ממוקדים בצמיחת החברה תוך מינוף הביקוש הנוכחי היציב למוצרי החברה".


חברת נובה, ספקית מובילה של פתרונות מטרולוגיה המשמשים למדידות בבקרת תהליכי ייצור בתעשיית המוליכים למחצה, דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2020, והציגה הכנסות רבעוניות בהתאם לתחזית החברה להכנסות שבין 58-66 מיליון דולר, רווח נקי על בסיס Non-GAAP בהתאם לתחזית החברה לרווח שבין 37-51 סנט למניה, תמהיל הכנסות מאוזן עם חמישה לקוחות עיקריים שתרמו כל אחד מעל 10% לפיזור הגיאוגרפי של הכנסות ממוצרים, ושיא בהכנסות ממערכות משולבות אשר נבע מביקוש גובר לפתרונות משולבים מתקדמים במספר טכנולוגיות ייצור.

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון השלישי 2020, לפיה היא צופה הכנסות בטווח של 58-66 מיליון דולר, עם רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 34-47 סנט.

"תוצאותינו מדגישות את יכולתנו לנווט בהצלחה בסביבה הגלובלית והדינאמית שמושפעת מהתפרצות נגיף הCOVID-19. הצלחת המהלכים הנחושים שנקטנו לשמירת שרשרת האספקה ויכולות הייצור שלנו, תוך הבטחת רציפות עסקית, ניכרת בהישגנו ברבעון זה. במהלך הרבעון השני המשכנו להוציא לפועל בצורה מיטבית את תוכניותינו והשגנו אבני דרך חשובות בהטמעת מוצרים חדשים אצל מספר לקוחות מובילים", ציין איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "למרות אי הודאות בשווקים, אנחנו ממשיכים להיות ממוקדים בצמיחת החברה תוך מינוף הביקוש הנוכחי היציב למוצרי החברה".

הכנסות החברה ברבעון השני של 2020 הסתכמו ב-62.6 מיליון דולר, עליה של 2.6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2020, ועליה של 22.4% בהשוואה לרבעון השני של 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2020 עמד על 58.5%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 56.3% ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 55.0% ברבעון השני של 2019. ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של 2020 הסתכמו ב-26.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה ל-21.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-8.7 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 11.7 מיליון דולר, או 41 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 6.5 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2019. על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאה חד פעמית הקשורה לפעולה בלתי מורשית שבוצעה ע"י מוסד פיננסי ללא אישור החברה, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות לטווח ארוך והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-13.5 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של שנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 13.5 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 9.0 מיליון דולר, או 32 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2019.

נובה היא ספקית מובילה של פתרונות מדידה (מטרולוגיה) חדשניים, המשמשים בבקרת תהליכי ייצור בתעשיית המוליכים למחצה (Semiconductors). מוצרי החברה משלבים חומרה ברמת דיוק גבוהה עם תוכנה חדשנית, ומספקים תובנות מהותיות לגבי הפיתוח והייצור של מרבית התקני המוליכים למחצה, ולבקרת תהליך ייצור יעילה לאורך מחזור החיים של מפעלי ייצור של מוליכים למחצה. יכולתה הייחודית של נובה לספק תמהיל של פתרונות מדידה מבוססי X-ray ופתרונות מדידה אופטיים מאפשרת ללקוחותיה לשפר את ביצועיהם, להגביר את תפוקת הייצור ולהאיץ את קצב ההגעה לשוק. נובה פועלת כשותפה של יצרני מוליכים למחצה ממשרדיה ברחבי העולם.

מערכת SemIsrael