ראשי

נובה צופה תוצאות חזקות ברבעון השלישי של 2020

NOVA 2019 8060

החברה מודיעה על הצעת הנפקה פרטית של אג"ח להמרה בסך 150 מיליון דולר.


נובה דיווחה על תוצאות ראשוניות משוערות, בלתי-מבוקרות, לרבעון השלישי של שנת 2020. הנהלת החברה צופה כי ההכנסות ורווחי החברה יעלו על התחזיות המוקדמות שפורסמו, כלהלן:

- ההכנסות לרבעון השלישי של 2020 צפויות להיות ברמת שיא, בטווח של 68 עד 70 מיליון דולר, מעל טווח התחזית שהוכרז בעבר להכנסות של 58 מיליון דולר עד 66 מיליון דולר.

- הרווח למניה על בסיס GAAP ברבעון השלישי צפוי להיות בטווח שבין 0.42$ ל-0.47$, מעל טווח התחזית לרווח למניה של 0.25$ ל-0.39$.

- הרווח למניה על בסיס Non-GAAP צפוי להיות בטווח של 0.51$ ל-0.56$, מעל טווח התחזית שהוכרז בעבר לרווח למניה של 0.34$ ל-0.47$.

אנו מספקים טווח של תוצאות ראשוניות משוערות מאחר ותהליכי סגירת התוצאות הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 עדיין לא הושלמו. כתוצאה מכך, ישנה אפשרות שהתוצאות הסופיות ישתנו באופן מהותי מהערכות ראשוניות אלה. כרגע, אנו מצפים שהתוצאות הסופיות שלנו יהיו בטווחים שתוארו לעיל. למרות זאת, יתכן שהתוצאות הסופיות שלנו לא יהיו בטווחים שאנו מעריכים כעת.

נובה תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2020 לפני פתיחת המסחר בארה"ב ביום חמישי ה- 12 בנובמבר 2020. מר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל החברה ומר דרור דוד, סמנכ"ל הכספים, יקיימו שיחת ועידה לסקירת התוצאות הכספיות לרבעון השלישי בשעה 16:00 שעון ישראל.

מערכת SemIsrael