FPGA

נחתמה עיסקת הענק - AMD רוכשת את Xilinx ב-35 מיליארד דולר

AMDlogo8060

החברה המאוחדת תתחרה באינטל וב-NVIDIA בשוק מרכזי הנתונים והמחשוב.


חברת AMD רוכשת את חברת Xilinx תמורת 35 מיליארד דולר.

העיסקה מייצרת חברה מאוחדת עם למעלה מ- 13,000 עובדים.

ד"ר ליזה סו, מנכ"לית AMD תוביל את החברה המאוחדת, ומנכ"ל זיילינקס יהיה אחראי על עסקי הקבוצה בתוך החברה המאוחדת.

העיסקה אושרה על-ידי הדירקטוריונים של שתי החברות,  וזקוקה לאישורים נוספים (אסיפת בעלי המניות של שתי החברות וקבלת אישורים רגולטוריים). החברות העריכו שהיא צפויה להסתיים בסוף 2021.

מערכת SemIsrael