Silicon IP

סיוה עוקפת את התחזיות ברבעון השלישי

Growth 80 60

התמלוגים מתחנות בסיס ומוצרי IoT זינקו ב-105% לעומת הרבעון המקביל וסייעו לסיוה להציג את הרבעון השלישי הטוב בתולדותיה.


סיוה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה, שהסתיים ב-30 בספטמבר. הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו ב-6% לעומת הרבעון המקביל ל-25 מיליון דולר. זאת, לעומת תחזית ממוצעת להכנסות של 22.6 מיליון דולר. בדומה לרבעון הקודם, מדובר ברבעון השלישי הטוב בתולדות סיוה בשורת ההכנסות.

בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-10% לעומת הרבעון המקביל והגיעו ל-12.4 מיליון דולר, כ-50% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-3% לעומת הרבעון המקביל ל-12.5 מיליון דולר, כ-50% מסך ההכנסות.

ההפסד הנקי וההפסד המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-0.7 מיליון דולר וב-3 סנט, לעומת רווח נקי של 0.8 מיליון דולר ו-3 סנט למניה ברבעון המקביל. בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים והוצאות הקשורות לרכישות, ירד הרווח הנקי המתואם ב-29% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-3.6 מיליון דולר, ואילו הרווח המתואם למניה ירד ב-27% והסתכם ב-16 סנט, 5 סנט מעל תחזיות האנליסטים. ברבעון השלישי רשמה החברה הוצאת מס חד-פעמית של כמיליון דולר, לעומת הטבת מס בסכום דומה שרשמה ברבעון המקביל כתוצאה מהשלמת ביקורת מס.

במהלך הרבעון השלישי חתמה סיוה על 13 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 8 הסכמים היו לאספקת טכנולוגיות בתחום החישה החכמה ו-5 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. מתוך 13 ההסכמים שנחתמו, 6 היו עם לקוחות חדשים.
ההסכמים נחתמו עם חברות מובילות בתחומי מערכות הנהיגה האוטונומיות, ההדמיה הדיגיטלית, אוזניות סטריאו אלחוטיות, מערכות לשדרוג שיחות ועידה דיגיטליות לשוק הביתי, ומגוון מכשירי IoT. בפילוח גיאוגרפי, 6 מתוך 13 ההסכמים נחתמו עם לקוחות באסיה פסיפיק, 4 הסכמים בארה"ב ו-3 עם לקוחות בסין.

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: "תוצאות הרבעון השלישי מוכיחות את החוזקות הטכנולוגיות שלנו ומסירות עובדינו בתקופה מאתגרת זו. התקדמותנו בשווקי תחנות הבסיס ומוצרי IoT היתה עצומה, והתמלוגים בקטגוריה זו גדלו ב-86% לעומת הרבעון הקודם וב-105% לעומת הרבעון המקביל. זאת, הודות לפריסה המהירה של תחנות בסיס דור 5 בסין, והשקת מוצרים חדשים המבוססים על טכנולוגיות הבלוטות', ה-Wi-Fi והיתוך החיישנים שלנו. סיוה ממשיכה ליהנות מסל טכנולוגיות רחב המאפשר לה להרחיב את מעגל הלקוחות ושווקי היעד, המהווה את הבסיס לתמלוגים בעתיד".
ורטהייזר ציין, כי במהלך הרבעון חתמה סיוה על הסכם אסטרטגי עם חברת שבבים מובילה בשוק הרכב, לשילוב טכנולוגיה שפיתחה במערכות נהיגה מתקדמות שייושמו במכוניות חדשות. הסכם זה, להערכת ורטהייזר, מחזק את מעמדה של סיוה כחברה מובילה בשוק רווחי זה.

מערכת SemIsrael