FAB

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאותיה הכספיות

Tower 2020 white 8060

מספקת תחזית לצמיחה דו-ספרתית במכירות הרבעון הרביעי של 2020.


טאואר סמיקונדקטור, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2020 ועל תחזיותיה לרבעון הרביעי של 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2020

מכירות הרבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-310 מיליון דולר, בהשוואה ל-310 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-312 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 53 מיליון דולר ו- 19 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל- 58 מיליון דולר ו- 22 מיליון דולר ברבעון הקודם, בהתאמה, ובהשוואה ל- 58 מיליון דולר ו- 23 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, בהתאמה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-15 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.14, בהשוואה לרווח נקי בסך 19 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.18 ברבעון הקודם ובהשוואה ל-22 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של 0.21$ ברבעון המקביל אשתקד.

EBITDA ברבעון השלישי של 2020 הסתכמה ב- 79 מיליון דולר, בהשוואה ל- 82 מיליון דולר ברבעון הקודם ובהשוואה ל- 75 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019.

כפי שדיווחה החברה בתחילת ספטמבר, מנגנוני ההגנה של החברה זיהו אירוע אבטחת מידע בחלק ממערכות החברה. החברה נקטה באמצעים מידיים על מנת למנוע נזקים, לרבות השבתה יזומה של כל מערכות המחשוב באתרים בישראל ובארצות הברית והפסקה זמנית של הייצור במפעלים מסוימים. בתוך פחות משבוע, חזרו כל אתרי הייצור לפעילות. הודות לצעדים המיידים והאפקטיביים שנקטה החברה, לא נגרם נזק למלאי בתהליך הייצור שלה ולמידע של החברה ושל לקוחותיה. כמו כן, ננקטו פעולות נוספות לתגבור ההגנה על מערכות המידע החברה. כתוצאה מהאירוע, החסירה החברה כ-8-12 ימים של התחלת ייצור פרוסות ומכיוון שהאירוע התרחש במהלך החודש האחרון של הרבעון, בתקופה של עלייה בביקושים, הדבר הביא להפסד של מספר שבועות של פעילות בתפוקה מלאה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-69 מיליון דולר. במהלך הרבעון השלישי של 2020 השקיעה החברה ברכוש קבוע, נטו סך של 67 מיליון דולר, הכולל תשלומים עבור הרחבת כושר הייצור במפעל החברה ביפן המייצר בטכנולוגיית ה-300 מ"מ. בנוסף, ברבעון השלישי של 2020 החזירה החברה חובות בסך של 26 מיליון דולר.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר, 2020 הגיע לסכום שיא של 1.41 מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.35 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2019. היחס השוטף ליום 30 בספטמבר, 2020 היה 4.1X, בהשוואה ל-4.3X ליום 31 בדצמבר, 2019.

תחזית

טאואר סמיקונדקטור מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי של שנת 2020 של 340 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה, המשקפת 10% צמיחה כוללת לעומת הרבעון השלישי של 2020 ו- 11% צמיחה כוללת לעומת הרבעון הרביעי של 2019, או צמיחה אורגנית של 17% לעומת הרבעון השלישי של 2020 וצמיחה אורגנית של 14% לעומת הרבעון הרביעי של 2019.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "התחזית למכירות הרבעון הרביעי של 2020, המשקפת צמיחה אורגנית של 17% לעומת הרבעון השלישי של 2020 ו- 14% לעומת הרבעון הרביעי של 2019, מונעת על ידי המשך מגמת ההתחזקות בשווקי ה-RF ו-POWER IC והמשך עלייה בביקוש למוצרינו ומהווה מעבר טוב לקראת כניסתנו לשנה החדשה. אנו מצפים לשנת 2021 בה אנו רואים את תחום ה-RF וה-POWER IC ממשיכים במגמות החיוביות הנוכחיות יחד עם עלייה בשווקי החיישנים התעשייתיים (INDUSTRIAL SENSORS) ושבבי הPower Discrete-, כפי שמשתקף בביקושים הגוברים שאנו מקבלים מלקוחותינו וכפי שמתבטא בדוחות השוק. מגמות חיוביות אלו מגיעות אלינו בעיתוי מצוין, שכן אנו נמצאים בעיצומה של הרחבת כושר ויכולות הייצור במפעלי ה-300 מ"מ וה-200 מ"מ שלנו."

מערכת SemIsrael