ראשי

נובה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי

NOVA 2019 8060

איתן אופנהיים נשיא ומנכ"ל החברה: "תוצאות אלה מביאות לידי ביטוי את חוסנו של המודל התפעולי שלנו ואת הערך האסטרטגי שאנו מעניקים ללקוחותינו, על מנת שיוכלו להמשיך ולפתח את הדורות הבאים של  שבבי הסמיקונדקטור".


נובה דיווחה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי של שנת 2020 ולתקופה שהסתיימה ב- 30.9.2020.

נקודות עסקיות עיקריות

שיא בהכנסות הרבעוניות בסך של 69.5 מיליון דולר, עלייה של 32% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

רווח נקי על בסיס GAAP בסך של 13.9 מיליון דולר או 48 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 60% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 16.5 מיליון דולר או 57 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 43% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הכנסות שיא מפתרונות אופטיים עצמאיים ( (Stand Alone OCD, אשר נבעו מביקוש גובר לפתרונות הייחודיים של נובה בתחום המדידות האופטיות.

בחודש אוקטובר הושלמה הנפקה פרטית בהיקף של 200 מיליון דולר באג"ח להמרה בריבית 0%

הערות ההנהלה

"התוצאות הכספיות החזקות של נובה ברבעון עקפו את הציפיות והתחזיות הקודמות שלנו. תוצאות אלה מביאות לידי ביטוי את חוסנו של המודל התפעולי שלנו ואת הערך האסטרטגי שאנו מעניקים ללקוחותינו, על מנת שיוכלו להמשיך ולפתח את הדורות הבא של שבבי הסמיקונדקטור." אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "הביצועים התפעוליים החזקים שלנו בשנת 2020 מבססים את הבטחון שלנו באסטרטגיה ובערך שאנו מייצרים, ומעניקים לנו בסיס איתן להשגת יעדי הצמיחה ארוכי הטווח שלנו."

תחזית פיננסית לרבעון הרביעי של 2020:

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון הרביעי 2020, שיסתיים ב-31 לדצמבר 2020. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:
• הכנסות בטווח של 66-73 מיליון דולר
• רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 43-32 סנט
• רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 45-56 סנט

תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2020:

ההכנסות ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-69.5 מיליון דולר, עליה של 11% בהשוואה לרבעון השני של 2020, ועליה של 32.3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2019.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 57.1%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 58.5% ברבעון השני של 2020, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 52.4% ברבעון השלישי של 2019.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-24.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-26.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2020, ובהשוואה ל-21.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-13.9 מיליון דולר, או 48 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 8.7 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 8.6 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2019.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאה חד פעמית הקשורה לפעולה בלתי מורשית שבוצעה ע"י מוסד פיננסי ללא אישור החברה, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות לטווח ארוך והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-16.5 מיליון דולר, או 57 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של שנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 13.8 מיליון דולר, או 48 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 11.5 מיליון דולר, או 40 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2019.

מערכת SemIsrael