ראשי

נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת הכספים 2020

NOVA 2019 8060

החברה מציגה שיא הכנסות רבעוני ושנתי – צמיחה שנתית של 20%.


נובה דיווחה היום על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של שנת 2020 ולשנת 2020 כולה.

נקודות עיקריות לרבעון הרביעי

הכנסות שיא רבעוניות של 76.3 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
רווח נקי על בסיס GAAP של 13.7 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 15.9 מיליון דולר, או 55 סנט למניה בדילול מלא, עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הכרה בהכנסות ראשונות ממספר לקוחות עבור ™Nova ELIPSON, פתרון למדידת חומרים אשר הושק לאחרונה.
הכנסות שיא רבעוניות בתחום מדידת החומרים, כתוצאה מהרחבת הפעילות אצל יצרני לוג'יק ופאונדרי מובילים.

נקודות עיקריות לשנת הכספים 2020:

שיא הכנסות שנתי של 269.4 מיליון דולר, המהווה עלייה של 20% לעומת השנה שעברה.
רווח נקי על בסיס GAAP בסך 47.9 מיליון דולר, או 1.65 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 35% לעומת השנה שעברה.
רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 59.6 מיליון דולר, או 2.06 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 30% לעומת השנה שעברה.

הערות הנהלה

"התוצאות הכספיות החזקות שלנו ברבעון הרביעי מסכמות שנת שיא עבור נובה, והן ביטוי לגמישות הגבוהה שגילתה החברה ויכולות הביצוע יוצאות הדופן שלה", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "זהו סיום חזק לשנה של ביצועים מצוינים, אשר במהלכה המשכנו לחדש ולהרחיב את היצע המוצרים הייחודי שלנו על מנת לתמוך בדורות חדשים של שבבים. החוסן שהפגנו בהתמודדות עם המגיפה, בהובלת הצוותים הגלובליים שלנו, הניע את הביצועים החזקים שלנו לאורך השנה. עם היצע המוצרים החדש והמשופר של החברה ועם מיצובה החזק בשוק, אנו נכנסים ל-2021 עם מומנטום משמעותי להמשך צמיחה בטריטוריות השונות ".

תחזית פיננסית לרבעון הראשון של 2021:

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון הראשון 2021, שיסתיים ב-31 במרס 2021. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

• הכנסות בטווח של 76-83 מיליון דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 41-53 סנט

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 55-66 סנט

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי 2020:

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב-76.3מיליון דולר, עליה של 9.8% בהשוואה לרבעון השלישי של 2020, ועליה של 18.1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 55.5%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 57.1% ברבעון השלישי של 2020, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 53.6% ברבעון הרביעי של 2019.

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב-25.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-24.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, ובהשוואה ל-20.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-13.7 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 13.9 מיליון דולר, או 48 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 12.4 מיליון דולר, או 43 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2019.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאה חד פעמית הקשורה לפעולה בלתי מורשית שבוצעה ע"י מוסד פיננסי ללא אישור החברה, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות חכירות תפעוליות, הפחתת ניכיון ועלויות הנפקה והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-15.9 מיליון דולר, או 55 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 16.5מיליון דולר, או 57 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 14.6 מיליון דולר, או 51 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2019.

תוצאות כספיות לשנת 2020:

סך ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו ב- 269.4 מיליון דולר, עליה של 19.8% בהשוואה לסך הכנסות של 224.9 מיליון דולר בשנת 2019.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2020 עמד על 56.8% בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 54.2% בשנת 2019.

ההוצאות התפעוליות בשנת 2020 הסתכמו ב-97.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-85.4 מיליון דולר בשנת 2019.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-47.9 מיליון דולר, או 1.65 סנט למניה בדילול מלא, בשנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 35.2 מיליון דולר, או 1.23 סנט למניה בדילול מלא, בשנת 2019.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאה חד פעמית הקשורה לפעולה בלתי מורשית שבוצעה ע"י מוסד פיננסי ללא אישור החברה, עלויות מעברי משרדים, שערוך חכירות תפעוליות, הפחתת ניכיון ועלויות הנפקה והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-59.6 מיליון דולר, או 2.06 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 45.5 מיליון דולר, או 1.59 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2019.

מערכת SemIsrael