שוק + פיננסי

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא בתולדות החברה

Tower 2020 white 8060

מכירות הרבעון השלישי של 2021 מייצגות צמיחה כוללת של 25% וצמיחה אורגנית של 40% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

טאואר סמיקונדקטור, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד"ק ובבורסת ת"א) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021 שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2021.

דגשים עיקריים לרבעון השלישי של 2021:

מכירות בסך 387 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, המהוות רבעון נוסף של מכירות שיא בתולדות החברה ומשקפות צמיחה כוללת של 25% וצמיחה אורגנית של 40% לעומת הרבעון השלישי של 2020.
צמיחה משמעותית ברווח הגולמי בשיעור של 60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ושל 16% לעומת הרבעון הקודם, עלייה ברווח התפעולי בשיעור של 131% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ו-30% לעומת הרבעון הקודם וברווח הנקי בשיעור של 157% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ו- 27% לעומת הרבעון הקודם.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסכום שיא של 107 מיליון דולר ברבעון השלישי, המייצג עלייה של 56% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועלייה של 15% לעומת הרבעון הקודם, והון עצמי ברמת שיא נכון ליום 30 בספטמבר, 2021.
מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי של 2021 בסך 410 מיליון דולר (אמצע טווח התחזית) המייצגת צמיחה כוללת של 19% וצמיחה אורגנית של 26% ביחס לרבעון הרביעי של 2020.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "אנו שבעי רצון מכך שהתכנון העסקי וביצוע היוזמות להרחבת כושר הייצור שלנו מאפשרים לנו למנף את תנאי השוק הנוכחיים לטובתנו ומספקים תשתיות טובות לעלייה במכירות וברווחיות בשנים הבאות. יש לנו בטחון רב בהמשך הצמיחה וזאת לאור השווקים בהם בחרנו לפעול בשילוב הקשר החזק שלנו עם לקוחות החברה ומיצובנו בשוק."

אלוואנגר הוסיף: "סיפקנו תחזית לפיה נסיים את שנת 2021 עם מכירות של מעל 1.5 מיליארד דולר עם תחזית לרבעון הרביעי של 2021 המשקפת קצב מכירות שנתי הגבוה מ-1.6 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה למכירות 2020 שהסתכמו ב-1.27 מיליארד דולר. בזכות היוזמות שאנו נוקטים בהן, בכללן הרחבת כושר הייצור עם תמהיל ייצור ריווחי יותר והעלאת מחירי מכירה, אנו מוכוונים להשגת שיעור רווח נקי של מעל 15% בשנת 2022. תחזיות הטווח הארוך שלנו חיוביות מאוד ומראות צמיחה מתמשכת בשנים הנראות לעין."

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2021

מכירות הרבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-387 מיליון דולר, המכירות הגבוהות ביותר בתולדות החברה, בהשוואה ל-310 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ומשקפות צמיחה כוללת של 25%. המכירות האורגניות לרבעון השלישי של 2021 (המוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון מהמפעלים ביפן ובנטרול מכירות למקסים מהמפעל שבסן אנטוניו) צמחו ב-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-85 מיליון דולר, עלייה של 60% לעומת רווח גולמי בסך 53 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 ועלייה של 16% לעומת רווח גולמי של 74 מיליון דולר ברבעון השני של 2021.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-44 מיליון דולר, יותר מכפליים הרווח התפעולי בסך 19 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 ועלייה של 30% לעומת רווח תפעולי של 34 מיליון דולר ברבעון השני של 2021.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-39 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.36, יותר מכפליים הרווח הנקי בסך 15 מיליון דולר, או רווח בסיסי ומדולל למניה בסך $0.14 ברבעון השלישי של 2020. הרווח הנקי בסך 39 מיליון דולר משקף עלייה של 27% לעומת 31 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, אשר ייצג רווח בסיסי למניה בסך $0.29 ורווח מדולל למניה בסך $0.28.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בסכום שיא של 107 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-88 מיליון דולר, נטו. בנוסף, ברבעון השלישי של 2021 פרעה החברה חובות בסך של 29 מיליון דולר.

תחזית מכירות

החברה מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי של שנת 2021 בסך 410 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה. אמצע טווח תחזית המכירות מהווה צמיחה כוללת של 19% וצמיחה אורגנית של 26% לעומת הרבעון הרביעי של 2020.

מערכת SemIsrael