SemIsrael Blogs
Adi Katav

Adi Katav

במהלך עשרים השנה האחרונות חלים שינויים משמעותיים בסין אולם בבואנו לעשות עסקים עם הענק האדום קימים שישיה מגה-טרנדים משמעותיים שמשפיעים במיוחד ומתרחשים בעת זו ממש.

הרבה אנשים רואים במסחר עם סין בכלל ובמסחר בתוך סין בפרט כמסתורי. ובכן, לקוחות מתנהגים בכל המקומות באותו אופן וגם התחרות קיימת באופן המוכר לנו. למרות זאת צריך לדעת את העובדות הבסיסות שמובילות את השינוי הדרמטי בסין שכן קיים פוטנציאל גדול מאוד שמשפיע גם על העולם המערבי. השינויים בסין הם כמו תזוזת שכבות אדמה מתחתנו אם נבין אותם נוכל לנצל את השינוי ונמנע רעידת אדמה.

מעסקת תנובה-ברייטפוד ועד עסקת הפניקס-פוסון, היום כבר די ברור הסינים שמו את ישראל על מפת ההשקעות שלהם. גל הרכישות של חברות סיניות בישראל תוך בניית תשתית על ידי חברות סיניות כדוגמת הרכבת הקלה בת"א. אם כן מה מוצאים הסינים בישראל?
הסינים שמו את ישראל על מפת ההשקעות שלהם ולתהליך אסטרטגי זה יש השפעה רבה על מדינת ישראל. הסינים מחפשים ידע על מנת להעשיר את יכולות הפיתוח בסין עצמה אולם אין זה אומר כי הם יקנו ידע ויסגרו את החברה או הסניף המקומי (ראינו את זה כבר מספר פעמים על ידי השקעות ורכישות של חברות מערביות).הסינים מסתכלים עוד כמה צעדים קדימה.

הונג קונג מפסידה לסינגפור במונחי צמיחה ותוצר לנפש בשנים האחרונות אולם לפי הנתונים הסטטיסטיים פרודוקטיביות העבודה בסינגפור גדולה רק ב-15% ביחס להונג קונג. שני המקומות הללו נהנים מצמיחה יוצאת דופן מתחילת שנות ה-80 במיוחד בתחום השירותים האלקטרונים והשירותים הבנקאיים.

הסיבה המרכזית לשגשוג סינגפור ביחס להונג קונג הן מבחינת התוצר לנפש והן מבחינת הצמיחה נעוץ במדיניות העבודה של האי שבעיקרו העלה את אחוז העובדים וכמות הידיים העובדות באי.

Page 2 of 2