SemIsrael Blogs
Moshe Bublil

Moshe Bublil

אבן היסוד באבטחת IOT "אינטרנט של הדברים" ו"אלקטרוניקה לבישה"

מבין הטרנדים השולטים ביותר בשנים האחרונות וכן סביר להניח שבעשור הקרוב הוא IoT "האינטרנט של הדברים". Wearable Devicesממחשוב לביש, דרך בתים חכמים, מכוניות חכמות, וכדומה. האינטרנט של הדברים צפוי לעצב מחדש את חיי היומיום שלנו. האתגר הגדול ביותר של IoT הוא אבטחת המידע. אבן היסוד להבטחת מידע הוא נושא המאמר.

רייצ'יפ עוסקת ומפתחת בפורייקטים שהם אבני היסוד של IoT ובהם תקשורת כמו BT , WiFi, LTE וכן PoE פאוור על ערוצי התקשורת. ובכן מאז ומעולם נהגו שולחי הודעות ומסרים סודיים להצפינם לפני שליחתם. במהלך עבודתו של כותב המאמר בחברת סוני סמיקונדקטור "פיתחנו הצפנה שמבוססת על מפתחות לטובת העברת מידע רגיש ומסווג בין תתי המערכות ובמערכות ה DVD היה עובר תהליך של הצפנה על מנת לשלחו ליעדו (תת מערכת) חסוי ומאובטח ללא יכולת של "ריחרוח"

אחד האתגרים המורכבים בפיתוח שבבים הוא העברת ארכיטקטורות מורכבות המכילות יחידות עיבוד (DSP) ויחידות העברת אינפורמציה (Communication Channel) מיחידת עיבוד אחת לשנייה.

ככל שדרישות מהירות השבבים עולות כך גם הארכיטקטורה של יחידות העיבוד משתנה ושיטות העברת האינפורמציה משתנות על מנת להגיע ליכולות הביצוע. דבר המחייב תכנון מחדש של השבב. תהליך פיתוח שבבים לוקח זמן רב, בממוצע 24 חודשים שלרוב מהווה זמן יקר ולא מנוצל בעקבות עבודה טורית והתחלה מאוחרת של פיתוח התוכנה. מכיוון שהשוק דורש מוצר שבבי כל 12 חודשים עלה הצורך לקצר את זמן פיתוח השבבים. ישנן מספר שיטות לקיצור זמן הפיתוח של השבבים :הכפלת צוותי הפיתוח שמאפשר פיתוח בדרוג, ReUse של יחידות משניות, ו"מידול "- יצירת מודלים של חומרה במתודולוגית ESL ( (Electronic System Levelשניתן ליישם באמצעות MATLAB, SystemC ועוד. שימוש במידול מפשט את התכנון ומאפשר לארכיטקט המערכת לממש במהירות את הרכיב ולאמת את התכנון שלו. בנוסף, מהנדסי מערכת בד"כ לא רוצים להטריד את עצמם ב -RTL ופרטיו, וכן המידול מאפשר למהנדסי התוכנה לפתח DRIVERS לחומרה לפני שהחומרה מוכנה.