Hong Kong Vs. Singapore - Zero-sum Game

Posted by 
in Blogs
22 March 2016

הונג קונג מפסידה לסינגפור במונחי צמיחה ותוצר לנפש בשנים האחרונות אולם לפי הנתונים הסטטיסטיים פרודוקטיביות העבודה בסינגפור גדולה רק ב-15% ביחס להונג קונג. שני המקומות הללו נהנים מצמיחה יוצאת דופן מתחילת שנות ה-80 במיוחד בתחום השירותים האלקטרונים והשירותים הבנקאיים.

הסיבה המרכזית לשגשוג סינגפור ביחס להונג קונג הן מבחינת התוצר לנפש והן מבחינת הצמיחה נעוץ במדיניות העבודה של האי שבעיקרו העלה את אחוז העובדים וכמות הידיים העובדות באי.בשנת 2014 אחוז המועסקים בסינגפור עמד על 64.6% בעוד שבהונג קונג עמד על 53.5%.

adikatav1 400

למרות הנתונים הללו נראה כי סינגפור והונג קונג משלימות זו את זו ובכללם מתקיים ביניהם מסחר בסכום האפס בכל הנוגע לתחום האלקטרוניקה אם נתמקד אבל גם בתחומים אחרים. מכל המדינות האסיתיות, סינגפור היא יעד היצוא הגדול ביותר עבור הונג קונג (יותר מ-300 בליון דולר הונג קונג) שבעיקרו מורכב מרכיבים וחלקי מוצרים אלקטרוניים.
adikatav2 400


למרות הסרת המכסים בין סין למדינות אסיה בשנת 2010 המסחר האלקטרוני בין סינגפור להונג קונג עלה ב-9% משנת 2009 ועד 2014 בלבד, ועוד ממשיך לעלות. בהשוואה למדינות אחרונת קצב הגידול הוא רק 5% לשנה.

סינגפור היא גם מיקום המשקיעים הגדול ביותר עבור הונג קונג לפי משרד הסטטיסטיקה הסינגפורי ומכן כי היחסים בין שני האיים הוא משמעותי ביותר ומשולב ביותר.

לפי מחקר שנערך בין מנהלים בשנת 2011 לגבי מיקום משרד מועדף באסיה פסיפיק רוב המנהלים דירגו את הקריטריונים לבחירת מיקום משרד לפי הסדר הבא: במקום הראשון את הקרבה ללקוח/שוק, העדפה לפי נוחות משפטית ומיסוי, יציבות עסקית, גישה למקורות מימון, עלות תפעול נמוכה, נגישות לשינוע סחורות ונגישות לכוח אדם מיומן, עפ"י סדר זה.

adikatav3 400

השאלון מגלה את מה שנראה מהנתונים מקרו כלכליים כי המסחר בין שתי המדינות גדול מאוד למרות ששתי המדינות אינן מתאפיינות בהיקפיי ייצור מקומיים גדולים מאוד. סינגפור משחקת ותשחק תפקיד חשוב בצמיחת של סין אודות למסחר עם הונג קונג ומשם לסין בעוד סינגפור הוא השער לדרום אסיה עבור סין
.
שתי המדינות, הונג קונג וסין מושתתות על החוק האנגלי אשר הוא בחירה אידיאלית כמיקום ביליטרלי, מו"מ על חוזים ומאפשר נגישת להון ושירותי בנקאות. אלמנטים חשובים החשוב לניהול שותף של הפעילות העסקית. שתי המקומות משלימים זה את זה ומאפשרים מסחר חופשי ביניהם, כאשר המיקום שלהם משלים.

Last modified on Wednesday, 23 March 2016 11:51