FAB

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2019

towerlogo80 60

החברה הציגה מכירות של 1.23 מיליארד דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 291 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 119 מיליון דולר לשנת 2019.

Read more...

5 המובילות עם יותר מ-50% מיצור פרוסות הסיליקון

Growth 80 60

בסוף שנת 2019, חמש החברות המובילות, החזיקו ב-53% מיצור פרוסות הסיליקון העולמי.

Read more...

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי

towerlogo80 60

מציגה גידול רבעוני במכירות, ברווח הגולמי והתפעולי.

Read more...

טאואר ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון השני

financialresults80 60

החברה מודיעה על הרחבת כושר הייצור במפעל המתקדם שלה ביפן כמענה לעודפי ביקוש מלקוחותיה.

Read more...

SMIC מבקשת להימחק מהמסחר בניו יורק

SMIC NEW 80 60

לטענת SMIC, הנסחרת בבורסת ניו יורק למעלה מעשור, ההחלטה אינה קשורה למלחמת הסחר.

Read more...

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון

towerlogo80 60

מכירות בסך 310 מיליון דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 75 מיליון דולר ורווח נקי בסך 26 מיליון דולר.

Read more...

שיא ברכישת ציוד ליצור שבבים

Growth 80 60

רכישות הציוד ליצור שבבים זינקו בכ-14% לעומת 2017, לרמת שיא של 64.5 מיליארד דולר בשנת 2018.

Read more...

חברת אינפיניון העניקה לטאואר-ג'אז את פרס "יצרנית השנה"

towerlogo80 60

החברה קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר עבור תמיכתה וביצועיה הטכנולוגיים, שיתוף הפעולה ומחויבותה להצלחתה של אינפניון.

Read more...

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות שנת 2018

towerlogo80 60

מכירות של 1.3 מיליארד דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר.

Read more...

סין מתכננת להכפיל יצור השבבים בתוך 5 שנים

china flag80 60

התוכנית השאפתנית של סין מדברת על הגדלת יצור השבבים המקומי מכ-24 מיליארד דולר ב-2018 לכ-48 מיליארד דולר בשנת 2023.

Read more...

הצעות קריאה נוספות